Depresja – kryzys

Depresja to najbardziej rozpowszechnione zaburzenie psychiczne, obecnie coraz częściej dotyka nastolatków oraz ludzi młodych wkraczających w dorosłość, brak adekwatnej pomocy w formie psychoterapii pozostawia po sobie bliznę która rzutuje na dalsze życie i funkcjonowanie.

Na wystąpienie depresji istotny wpływ mają trudne doświadczenia życiowe z okresu dzieciństwa. Załamanie wydobywa na powierzchnię kluczowe trudności psychiczne które gromadziły się przez lata i które powinny zostać podjęte w terapii i przepracowane. Dla osoby na skraju załamania trudności dnia codziennego stają się katalizatorem np. kłótnia z przyjacielem przywołuje utajone problemy pochodzące z głębszego i bardziej zaburzającego zdarzenia z dzieciństwa – wyłania się trauma z prewerbalnego okresu życia – trudnego doświadczenie którego nie da się ująć w słowa. Większość przypadków depresji poprzedza strata, może to być strata rzeczywista np. strata bliskiej osoby, jeśli nie jest to strata rzeczywista to odnosi się do poczucia utraty czegoś bardzo cennego np. nie zrealizowanie ważnych planów, utrata pracy, odrzucenie przez kogoś ważnego.

Depresja jest chorobą która charakteryzuje się nawrotami i choć ma to do siebie że przemija często chcielibyśmy wierzyć w to że już nie wróci, jednak większość osób które już raz doświadczyły depresji i nie otrzymały odpowiedniego wsparcia psychoterapeutycznego doświadczają również jej nawrotów ponieważ wszystko to co dzieje się w psychice i nie może być dopuszczone do głosu, wyrażone powraca. Leczenie farmakologiczne pomaga łagodzić skutki choroby, pomaga wrócić do normalnego funkcjonowania jednak nie likwiduje przyczyn choroby i nie zapobiega nawrotom które są spowodowane czynnikami psychologicznymi. Psychoterapia psychoanalityczna pomaga stawić czoła prawdzie o doświadczeniu emocjonalnym