Jak pracuję?

Podstawą każdej psychoterapii jest relacja, którą buduje terapeuta, aby była ona wspierająca dla pacjenta i dawała mu możliwość swobodnej rozmowy o jego problemach, ich źródłach i przeżyciach. Dlatego dla Ciebie ważne jest, aby terapeuta, z którym chcesz pracować wzbudzał Twoje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, wtedy tylko możliwa jest otwarta rozmowa o Twoich doświadczeniach.

Terapia jest procesem to znaczy, że każde spotkanie jest kolejnym etapem Twojego rozwoju, budowania Twoich zasobów. Spotkania poświęcone są rozmowie o tym, co w danym momencie jest dla Ciebie ważne, trudne oraz o możliwościach poradzenia sobie z tym. Czasami proces ten nie jest łatwy, wymaga od Ciebie dłuższego skupienia się nad wydarzeniami sprawami, które są trudne, od których zazwyczaj uciekasz.

Psychoterapia to skuteczny, udowodniony licznymi badaniami sposób pomocy osobom przeżywającym kryzysy różnego pochodzenia. Ilość sesji, po których możesz poczuć że zaczynasz odzyskiwać równowagę wewnętrzną jest bardzo zróżnicowana i zależy od złożoności problemów z jakimi przychodzisz. Czasem wystarczy kilka spotkań, aby poczuć że możesz samodzielnie radzić sobie z trudnościami w innych przypadkach potrzebny będzie dłuższy okres czasu.
Psychoterapia nie usunie z Twojego życia wszystkich stresów i trudności życiowych. Jednak może Ci pomóc jak lepiej sobie z nimi radzić oraz jak przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości i wykorzystywać te zmiany.