Pierwsza Wizyta

Konsultacja psychologiczna ma na celu postawienie wstępnej diagnozy i zaplanowanie dalszej pomocy. Zazwyczaj jest to od jednego do trzech spotkań w trakcie których omawiane są główne problemy z którymi przychodzisz oraz możliwości ich rozwiązania. Jeżeli problem znajduje się w obszarze pomocy psychoterapeutycznej, wówczas proponuję swoją pomoc. Na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym omawiane są wspólnie warunki podjęcia psychoterapii, cele do osiągnięcia jak również czas trwania i częstotliwość spotkań.