Porady

Życie każdego człowieka wymaga konieczności stawienia czoła zmianom, jakie niesie ze sobą czas, poradzenia sobie z wymaganiami, jakie stawia przed nami otoczenie, oraz wykorzystanie tych wszystkich doświadczeń dla własnego rozwoju.

Jeżeli w Twoim życiu pojawił się kryzys, jesteś w trudnym dla Ciebie momencie życia i nie dajesz sobie z tym rady, czujesz że sprawy dnia codziennego Cię przytłaczają pozwól sobie pomóc. Możesz zwrócić się o pomoc do osoby, która posiada wiedzę i praktykę w udzielaniu profesjonalnej pomocy, taką osobą jest psycholog lub psychoterapeuta.

Możesz czuć niepewność, wahanie się czy zwrócić się z prośbą o pomoc, mając nadzieję, że nie myśląc o trudnościach sprawy same jakoś się ułożą. Zazwyczaj to nie działa a szukając pomocy wtedy, gdy pojawiają się pierwsze sygnały kryzysu możesz uniknąć dalszych negatywnych konsekwencji tego kryzysu. Ciało i psychika wpływają na siebie nawzajem. Emocje jakie przeżywasz mogą powodować lub intensyfikować choroby ciała. Również każda choroba ciała wpływa na Twoje samopoczucie w szczególności jeśli dotyczy to jakiejś niesprawności, ograniczenia.

Psychoterapia to skuteczny, udowodniony licznymi badaniami sposób pomocy osobom przeżywającym kryzysy różnego pochodzenia. Ilość sesji, po których możesz poczuć że zaczynasz odzyskiwać równowagę wewnętrzną jest bardzo zróżnicowana i zależy od złożoności problemów z jakimi przychodzisz. Czasem wystarczy kilka spotkań, aby poczuć że możesz samodzielnie radzić sobie z trudnościami w innych przypadkach potrzebny będzie dłuższy okres czasu.
Psychoterapia nie usunie z Twojego życia wszystkich stresów i trudności życiowych. Jednak może Ci pomóc jak lepiej sobie z nimi radzić oraz jak przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości i wykorzystywać te zmiany.

Psychoterapia istnieje od ponad stu lat pomagając ludzim w lepszym poznaniu własnego świata emocji i zwiększania kontroli nad działaniami.
Rozwijane są różne kierunki pomocy psychoterapeutycznej, zmieniają się style pracy w ślad za zmianami w społeczeństwie. Z innymi problemami borykali się ludzie w XIX wieku a z innymi mają do czynienia obecnie. Dlatego dziedzina ta wciąż się rozwija o nowe teorie, techniki pracy opierając się na badaniach jej skuteczności.

Podstawą każdej psychoterapii jest relacja, którą buduje terapeuta, aby była ona wspierająca dla pacjenta i dawała mu możliwość swobodnej rozmowy o jego problemach, ich źródłach i przeżyciach. Dlatego dla Ciebie ważne jest, aby terapeuta, z którym chcesz pracować wzbudzał Twoje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, wtedy tylko możliwa jest otwarta rozmowa o Twoich doświadczeniach.

Terapia jest procesem to znaczy, że każde spotkanie jest kolejnym etapem Twojego rozwoju, budowania Twoich zasobów. Spotkania poświęcone są rozmowie o tym, co w danym momencie jest dla Ciebie ważne, trudne oraz o możliwościach poradzenia sobie z tym. Czasami proces ten nie jest łatwy, wymaga od Ciebie dłuższego skupienia się nad wydarzeniami sprawami, które są trudne, od których zazwyczaj uciekasz.