Zaburzenia/choroby psychosomatyczne

Są to zaburzenia objawiające się uporczywym i utrzymującym się bólem w jednej lub w kilku częściach ciała. Ból jest na tyle dotkliwy że wpływa na samopoczucie i utrudnia funkcjonowanie. Przy czym dolegliwości te nie mają swojego uzasadnienia medycznego to znaczy że nie są skutkiem żadnej choroby somatycznej. Osoby dotknięte tym zaburzeniem nie wiążą nasilenia bólu z jakąś stresująca sytuacją.

Są różne koncepcje powstania tych zaburzeń najczęściej uważa się że przyczyny są psychologiczne i związane ze zjawiskiem konwersji to jest wyrażenia problemu, konfliktu psychicznego w ciele. W procesie rozwoju może dojść do unieważnienia rozpoznawania emocji oraz ich tłumienia wówczas powstają ogromne deficyty w odróżnianiu emocji od ich przejawów somatycznych. Osoba zamiast lęku będzie odczuwała na przykład ściskanie w żołądku lub trudności z oddychaniem. Leczenie tego typu zaburzeń jest trudne i wymaga długoterminowej psychoterapii.