501 055 668 i.wietrzyk@lustro.org

Leczenie Depresji – Tarnów

DEPRESJA – Długotrwałe przeżywanie smutku i przygnębienia bez wyraźnego powodu może być przejawem epizodu depresyjnego.

Osoba przeżywająca depresję odczuwa nasilające się przygnębienie i smutek, któremu towarzyszy poczucie niemocy, braku energii. Trudno jest odnaleźć przyjemność w tym, co dotąd dawało przyjemność. Codziennym czynnościom towarzyszy niepokój, lęk. Życie codzienne, kontakty z innymi ludźmi, praca zawodowa stają się dużym wysiłkiem. Trudno jest też odpoczywać gdyż depresja dotyczy całej sfery funkcjonowania człowieka i fizycznej i psychicznej. Stan depresji odbija się praktycznie w każdym obszarze życia:

  • Brak motywacji do podejmowania różnych działań, woli chęci do zmiany.
  • Brak lub małe zainteresowanie utrzymywaniem relacji z innymi ludźmi, nawet z członkami rodziny, kontakty męczą, nawet prowadzenie rozmowy wydaje się być trudne i obciążające, wycofywanie się z relacji.
  • Ważnym objawem depresji jest ograniczona możliwość skupienia się nawet na czytaniu, koncentracji uwagi na wykonywanych pracach, osoba łatwo się rozprasza, skupienie się na jednej czynności staje się trudne poprzez pojawiające się nawracające myśli obawy. Osobie takiej trudno jest zapamiętywać informacje.
  • Ważnym symptomem jest utrata szacunku do samego siebie – niska samoocena, brak wiary we własne siły i przyszłość, negatywne oczekiwania, negatywna interpretacja doświadczeń, tego co się aktualnie dzieje.
  • Występują trudności w podejmowaniu decyzji.
  • Mogą pojawić się również zaniedbania, jeśli chodzi o higienę, dbałość o swój wygląd zewnętrzny.
  • Mogą pojawić się myśli i próby samobójcze.
  • Trudność w utrzymaniu odpowiedniego poziomu aktywności, zaburzony rytm dnia i nocy trudność w zaśnięciu wyciszeniu się a następnie trudność w utrzymaniu odpowiedniego poziomu aktywności w ciągu dnia.

Pogorszenie się funkcjonowania w wyżej wymienionych obszarach życia może być sygnałem zaburzenia nastroju – depresji.
Zawsze warto zwrócić się o pomoc, konsultację do psychologa lub psychoterapeuty. W uzasadnionych przypadkach takich jak na przykład myśli i próby samobójcze oraz utrzymująca się bezsenność niezbędna jest również wizyta u psychiatry i farmakoterapia.

Ze względu na różne postacie i przyczyny depresji leczenie ma również zróżnicowany charakter. Jednak w większości przypadków depresja odpowiednio leczona przemija.